نحوه همکاری با شرکت لیموبیت

سرعت سایت فروشگاهی

لیموبیت در راستای توسعه بازار مشتریان خود اقدام به اعطای نمایندگی در سطوح مختلف می کند.

نمایندگی لیموبیت شامل نمایندگی نرم افزار و خدمات پس از فروش آن است.

سطوح نمایندگی طراحی سایت فروشگاهی لیموبیت

لیموبیت در سه سطح اقدام به اعطای نمایندگی می کند که اطلاعات هر کدام به تفکیک در جدول زیر درج شده است.

نمایندگی طراحی سایت فروشگاهی لیموبیت به صورت سالیانه به نمایندگان محترم اعطا می شود و در صورت دارا بودن شرایط برای یک سال دیگر نیز تمدید می گردد.

درصد تخفیف سطح برنزی سطح نقره ای سطح طلایی
  ٪۱۵ ٪۲۵ ٪-
حداقل تعداد پروژه جهت استفاده از مزایا سطح برنزی سطح نقره ای سطح طلایی
  ۳ ۴ ۵
امکانات نماینده سطح برنزی سطح نقره ای سطح طلایی
  1. شماره موبایل
  2. تلفن ثابت
  3. وب سایت
  4. شرکت ثبت شده
امکاناتی لیموبیت برای نماینده سطح برنزی سطح نقره ای سطح طلایی
  • ارائه ۱۵٪ از مبلغ پروژه
  • ارائه بچ اختصاصی نمایندگی لیموبیت
  • ارائه: طراحی و توسعه توسط "نام نماینده"
  • ارائه سرنخ فروش در شهر نماینده