تیم لیموبیت

هیچکدام از ما به اندازه همه ما باهوش نیست.

Kenneth H. Blanchard
team member

فرهاد کاظمی پور

Founder & CEO

team member

امیرعلی کاظمی پور

Co-Founder & Executive Director

team member

امین عظیمی

CMO

team member

سیاوش وقاری

CTO

team member

نفیسه فرضعلی پور

QC & Support Manager

team member

مژگان منصوری مقدم

Front-end Developer

team member

الهام یادگاری

Front-end Developer

team member

سحر بلوری

salesperson

team member

مهدی محمدی

Financial Manager

team member

رونی باباخانیانس

Graphic Designer

team member

حسین ترابی

Front-end Developer

team member

احسان آئینه

Front-end Developer

team member

فاروق مریداحمدی

Senior Developer

team member

بهزاد جان‌نثار

Front-end Developer

relative

جای شما اینجا خالیه

به لیموبیت بپیوندید